ONDERWERP Bladzijde No. raads- notulen stuk 1968, 16e wijziging 229, 288 1968, 17e wijziging 228, 262 1968, 19e wijziging 257 1968, 20e wijziging 257, 272 1968, 21e wijziging 257 1968, 22e wijziging 270 1968, 23e, 24e, 25e wijziging 286 1968, 26e wijziging 400 1969, Nota van aanbieding 288, 398 144 1968, le wijziging 398 1969, grootte van post onvoorzien 295 Gemeenterekening 1963 262 1964 272 1966 43, 138 Financieel beleid, Centrale financiering, Reserve, Prioriteitenschema 43, 103, 142, 234, 272, 290, 296, 298, 303, 308, 309, 326, 331, 386 Belegging van gelden Belegging van kasgeld 282 134 Rekening-courant Overeenkomst met N.V. Bank v. Nederlandse Gemeenten 284 141a Krediet N.V. Bank v. Nederl. Gemeenten 284 141b Algemene Bank Nederland N.V 3 Overeenkomst Alg. Bank Nederland N.V 282 133 Geldlening en kasgeldlening Aangaan geldleningen met financiële instellin- gen of institutionele beleggers 296, 303, 308, 320, 323, 326 Geldlening B.N.G. 380.000,— 263, 288 128 idem 1.000.000,— 119, 178 54 idem 700.000, 263, 288 123 idem 500.000,— 263, 288 122 Kasgeldleningen 1969 283 135 Subsidie Subsidiepolitiek 301, 307, 309, 310, 316, 322, 325, 332 Verhoging subsidie voor jeugdleden Vcin sport- verenigingen tot 5, 48 30 Stichting restauratiefonds St. Bavokerk Haar- lem 61 Tuinliedenverendging Aerdenhout e.o 307, 310 Ambtenarensportvereniging 307, 310 Kon. Roei- en Zeilvereniging 307, 310, 316, 326 R.-k. E.H.B.O.-vereniging ,,De Barmhartige Samaritaan" 263 125

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 6