9 ONDERWERP Bladzijde notulep No. raads- stuk Verordening op het beheer der gemeentebedrij- ven Verordening prijzen gas, water en elektriciteit (7e wijziging Tarieven Regeling met Haarlem tot het verzorgen van de administratie van de bedrijven Gasbedrijf Begroting 1966, 2e wijziging Begroting 1968, le en 2e wijziging Begroting 1968, 3e wijziging Begroting 1968, 4e wijziging Begroting 1968, 5e wijziging Begroting 1969 en le wijziging Rekening 1963 Rekening 1964 Rekening 1966 Gasleveringsovereenkomst met de N.V. Gas- voorziening Zuid-Kennemerland Aanleg hogedrukleiding t.b.v. gasvoorziening in Centrumplan Aanleg hogedrukleiding t.b.v. gasvoorziening Meerweg e.o. te Bennebroek Aanpassing gasdistributienet aan toenemend aardgasverbruik (2e fase) Hoofdleiding voor gas in Asterkade Leggen van leidingen enz. voor de levering van aardgas aan gemeentewaterleidingen Am- sterdam Meerjarenplan voor vervangen oude leidingen Reparatie van lekken in het gasdistributienet Lekverlies Plaatsing gasmeters in flats en opneming meters Verplaatsing gasmeters in woningen Inkoop gas Waterbedrijf Begroting 1966, 2e wijziging Begroting 1968, le en 2e wijziging Begroting 1968, 3e wijziging Begroting 1968, 4e wijziging Begroting 1968, 5e wijziging Begroting 1968, 6e wijziging Begroting 1969 en le wijziging Rekening 1963 Rekening 1964 Rekening 1966 Hoofdleiding voor water in Asterkade Aanvullend krediet aanleg transportleiding voor water van Leiduin naar Herenweg 118 300, 316, 319, 321, 335 e.v. 249 139, 198 37, 288 100 139, 288 229 398 262 272 137 227 6 6 7 118 227 336, 338, 339 8 335, 337 291, 316, 319, 322, 328, 336, 338, 340 342 335, 339 139, 198 288 100 139, 288 229, 288 286 398 262 272 138 118 283 50 110 97 2 1 5 49 96 6 49 138

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 9