26 september 1968 257 kan komen. De hele zaak is open gelaten. De afwijzing gebeurt nu alleen op grond van de ontoelaatbaarheid van het gebouw op zichzelf. Verder moet worden afgewacht wat er gaat gebeuren. De heer Verkouw dacht er in de toekomst ook nog een mogelijkheid was voor burgemeester en wethouders, want zij zullen in eerste instantie een tweede plan moeten beoordelen. Wethouder Van Wijk: „Het gaat weer dezelfde weg." Mevr. Cohen vraagt of het mogelijk is dat de formulering van deze verklaring voor appellant zo duidelijk kan worden gemaakt dat hij de zaak begrijpt. De voorzitter„Dat is onmogelijk." Het ontwerp-besluit wordt vervolgens met inachtneming van het ge- maakte voorbehoud, zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XVIII. KREDIET VOOR HET SLOPEN VAN GEBOUWEN VAN DE GASFABRIEK Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 116. Slopen gebouwen gasfabriek. De voorzitter deelt mede dat de commissies voor de bedrijven en voor openbare werken zich hiermede kunnen verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XIX. BOUWRIJP MAKEN PLAN VAN MERLENLAAN-KERKLAAN 3e DEEL Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 117. Bouwrijp maken plan Van Merlenlaan-Kerklaan 3e deel. De voorzitter deelt mede dat de commissies voor openbare werken en het grondbedrijf zich hiermede kunnen verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XX. VERKOOP GROND IN PLAN VAN MERLENLAAN-KERKLAAN. Het voorstel met ontwerp-besluiten is opgenomen in de gedrukte stuk- ken onder volgno. 118. Verkoop grond in plan „Van Merlenlaan-Kerklaan". De ontwerp-besluiten worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XXI. WIJZIGINGEN BEGROTING 1968. Besluit model D no. 19 tot wijziging van de gemeentebegroting dienst- jaar 1968, aangevende voor de gewone dienst in inkomsten en uitgaven een verhoging van 62.110,en voor de kapitaaldienst in inkomsten een verhoging van 17.321,en in uitgaven een verhoging van 13.150, Besluit model D no. 20 tot wijziging van de gemeentebegroting dienst- jaar 1968, aangevende voor de gewone dienst in inkomsten een verhoging van 17.831,40 en in uitgaven een verhoging van 36.123,57 en een ver- laging van 18.292,17 en voor de kapitaalsdienst in inkomsten een verho- ging van 16.544,en in uitgaven een verhoging van 27.885,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 25