260 26 september 1968 is bang dat het een juridische onmogelijkheid is. Zij doelt op de benzine- pomp van garage Tromp in de Zandvoortselaan. Als iemand de euvele moed heeft om daar te tanken betekent dat, dat een enorme file auto's ont- staat. Spreekster vraagt of in de benzinepompverordening een artikel kan worden opgenomen waarin wordt bepaald, dat, wanneer een benzine- pomp gevaar of ernstige hinder voor het verkeer gaat opleveren, de ver- gunning kan worden ingetrokken. Misschien ziet de voorzitter nogr andere mogelijkheden. De voorzitter antwoordt dat meerdere benzinepompen een belemmering voor het verkeer vormen. Voor de bedoelde pomp heeft de exploitant een- maal een recht verkregen. Deze pomp stond er al lang toen de verordening OP benzinepompen in werking trad. Het zou toch wel een grote rechts- onzekerheid met zich mee brengen als de vergunninghouders hun vergun- mng zou kunnen worden ontnomen. Er kunnen echter dermate kritieke situaties ontstaan dat hierin niet langer kan worden berust. Dan zal al het mogelijke moeten worden gedaan om in onderling overleg tot verwij- dering van de benzinepomp te komen, desnoods door onteigening. Parkeren auto's op Zandvoortselaan De heer Kuiper vraagt of het niet mogelijk is voor het deel zuidzijde Zandvoortselaan tussen Willem Klooslaan en Herenweg, zaterdags en zon- dags een parkeerverbod voor auto's in te stellen. Het verkeer dat bij de verkeerslichteninstallatie rechts wil afslaan wordt steeds gehinderd door ter plaatse geparkeerde auto's. De voorzitter zal dit bespreken. Dit punt kan in een vergadering van de verkeerscommissie ter sprake worden gebracht. Snelheidscontrole De heer Van Berckel is het uit persberichten opgevallen dat er ontstel- lend veel ongelukken gebeuren met dodelijke afloop. Het landelijke cijfer zou dit jaar een getal van 3000 overschrijden. Het is spreker ook opge- vallen, dat op de Heemsteedse Dreef en de Herenweg bijzonder fors wordt gereden. Nu de bladeren beginnen te vallen en de wegen glad worden door regen, zou spreker wilien vragen of het niet mogelijk is de snelheids- controle weer effectief te doen instellen. De voorzitter antwoordt dat de politie in deze zeer actief is. Er worden vele processen-verbaal opgemaakt. Verbetering woningen Dr. J. R. Thorbeckelaan De heer Van der Hulst dringt aan op het in zo kort mogelijke tijd ver- bouwen van de huizen in de Thorbeckelaan. Vooral het herplaatsen van weggehaalde gevelkachels dient in deze tijd nu weer gestookt moet wor- den, veel sneller te geschieden dan op het moment volgens de organisatie van de bouw mogelijk is. Wethouder van Wijk antwoordt dat opdracht is verstrekt alles zo snel mogelijk af te werken. Spreker moet toegeven dat er bij dit werk iedere keer wat is. Dat zit soms in de onderaannemers. Dan is de een wel op het werk en de ander verschijnt niet. Er gebeuren nare dingen. Gisteren deelde de directeur van openbare werken nog mede dat de vaart er nu t°ch in zat; alle vakanties waren genoten en iedereen was op het werk. Spreker zal ook déze wens weer doorgeven. Hij hoopt dat, voordat het nu echt winter wordt, deze zaken in orde zijn, althans dat de gevels dicht zijn waarna het binnenwerk in de loop van de winter kan gebeuren. Hierna sîüit de voorzitter de vergadering. De secrgfaris, ^De-^orzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 28