2e afd. 27 juU 1972 98 AANSLUITING BIJ DE „B.V. GASWACHT HAABLEM EN OMSTKEKEN" De Raad der g-emeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; BESLUTT: aan burgemeester en wethouders ten laste van de gewone dienst der be- groting van het gasbedrijf een bedrag van f 1.000,ter beschikking te stelien voor het drukken en verzenden aan alle afnemers van het gas- bedrijf van een aanbevelingsbrief voor de ,,B.V. Gaswacht voor Haarlem en Omstreken". De secretaris Heemstede, 27 juli 1972. De Raad voornoemd, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 10