28 september 1972 300 keus van het armatuur op zich. Gezien de tijd die nog rest voordat de palen worden aangebracht meent spreker dat de bedrijven daar zeker niet mee in moeilijkheden zullen komen. Mevrouw Diel wil nog even ingaan op het punt dat mooie, in de zin van brede, wegen worden aangelegd om een zo vlot mogelijke verkeersafwik- keling te bevorderen. Deze tendens heeft zij inderdaad diverse malen kun- nen beluisteren, ook in de commissievergadering. Zij meent echter dat dit aspect wel eens wat meer aandacht krijgt dan andere belangrijke as- pecten, die toch ook een direct gevolg zijn van het breder maken van de wegen. Spreekster vindt het natuurlijk een heel belangrijke doelstelling, maar zou toch ook eens graag zien dat de andere punten wat meer de aan- daeht zouden krijgen. Mooie, brede wegen betekenen toch ook dikwijls dat het een racebaan gaat worden, terwijl het bovendien dikwijls ten koste gaat van het trottoir en van de plantsoenen, en het aanzien van de wegen veel slechter wordt. Als men dat eens bekijkt bij de Heemsteedse Dreef, dan ziet men dat het er beslist niet mooier op wordt; het was altijd een prachtige laan, maar doordat allerlei stroken nodig zijn spreekster wil niet ontkennen dat het voor de Heemsteedse Dreef nodig is gaat dit niettemin toch ten koste van het aanzien van deze weg. Dat geldt ook voor de César Prancklaan en de Johan Wagenaarlaan en daarom zou zij graag zien dat in een volgende verkeerscommissievergadering dit eens wat uit- voeriger en duidelijker besproken werd en dat deze zaken ook eens wat meer aandacht krijgen dan ze tot nog toe hebben gekregen. Spreekster heeft het gevoel dat de vlotte verkeersafwikkeling een zo belangrijke doelstelling is dat alle andere zaken daaraan min of meer ondergeschikt worden gemaakt. De heer Van Tongeren vond de opmerking van de voorzitter over de bekeuringen wel mooi, het was wel een ludieke noot, en spreker ziet het rendement van de apparatuur die de politie heeft aangeschaft misschien wel met sprongen omhoog gaan, doch hij meent wel dat men het er over eens kan zijn dat dit wel het laatste middel is om te gaan zorgen voor een veilig verkeer; met al die bekeuringen is spreker niet zo gelukkig. Als er andere methoden zijn, die bovendien continu werken, wat de radarappara- tuur niet doet, dan is dat wel zo prettig; als men op een andere wijze kan zorgen voor een goede afwikkeling van het verkeer, dan vindt spreker die andere wijze wel te prefereren. Overigens gelooft spreker toch wel dat de nieuwe apparatuur rendabel wordt, gezien de hoeveelheid verkeer die verwerkt moet worden. De heer Van Wijk merkte op, dat de tellingen nog zullen moeten plaats vinden, dat er nog vraagtekens zijn en dat het hele plan nog wel speculatieve elementen heeft. Dat was nu juist de reden dat spreker deed voorstellen om het voorlopig nog niet zo ver te laten komen en dit voorstel aan te houden tot men werkelijk meer weet over het verkeer dat over de brug gaat komen. Overigens maakt spreker zich geen illusie dat deze weg niet zal worden gebruikt als zuidelijke stadsrandweg; Haarlem zal wel blij zijn en verkeersvermindering vinden bij zijn Buiten- rustbrug met deze prachtige escape naar de westelijke gebieden. Het staat voor spreker helemaal niet vast dat de zuidelijke stadsrandweg er komt. Als men op de brug over het Spaarne bij de Schouwbroekerpolder staat, dan ziet men de Buitenrustbrug op tamelijk korte afstand; allen weten hoeveel honderd miljoenen de gehele sanering kost om de zuidelijke stadsrandweg te maken, en daarom staat dat voor spreker niet vast. Als die weg er wel komt, dan heeft men waarschijnlijk een prachtige weg en een zee van asfalt uitgestort over de César Francklaan, en dan kan het best zijn dat men dat helemaal niet nodig heeft en dan komt precies het- zelfde weer terug wat spreker op 25 mei j.l. heeft gezegd, namelijk dat wat eenmaal pikzwart is wel pikzwart asfalt zal blijven, want dan gaat men er niet nog eens leuke bloempjes op zetten, en dat acht spreker het

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 15