ääszs suvl»aaaÄ ssa ÎÄÄÏÏS™a"p""f - -- rs in de^geest'is^van 307 28 september 1972 1S dus, achter het verzoek gaan staan en heeft welwillendheid en KSen moe?B bîj h6t van het rapport dat hij nog Loslopende honden. De heer Jager heeft in de commissie voor de strafverordening-en reeds XthÄ °Ver, de kWeStie Van de l0Sl°Pende voor- sen Ln hond m? de df hlj &econstateerd heeft dat men- hnUoV, t Ult de aut0 laten en de hond dan achter de auto aan laten Spreker heeft ^at m, Zelf de hehlsdreet ot een andere laan Sri den zijn om versneld, voordat er een totale herziening van de A P V a^m de De voorzitter dankt de heer Jager voor zijn suggestie Snreker kan on Boek „Heemstede in de historie". hneketiH^dei'V ,erkoutv had het genoegen om veertien dagen geleden het hI' Ttedf 111 de historie" te mogen presenteren. Spreker meent dat De voorzitter sluit de vergadering te 18.03 uur. De secretapis, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 22