Wiï i rf Jä'2'äïî r ssi °k:H^^-îÄaiSÄiWr ^™s s ssk SïSgslsip— sWäüï 25 april 1974 er misschien eîn onSzoek doo"r'ioeeJSoh'îtie9kr,a"',ai" 2!'jn afSe,0Pe" veel auto's het werkeliik aaat int i WOrden ln9esteld 0m hoe- ln de örlef dle het aan de bewoners gaat schrijven laatste zin in net antwoord van het colleae* "Hn nrnnH wan De kônklusie van dÄS feZTJj b?WOners ln een tijdelijke «1 dra er weer sprake^is^van6 m?ar de 2aak °>"ieu» ÄîeS'ï staat "Aarilt'rt'626 d°f ^""^'^-"-sôn^anSi^tSSns vaPn6deen raea9deVsetnaanmevot °P de 1 id'sf^^^^e^ltukken'6' da3? hlî b?"h1e'idie We"F ^'"^tloldoendeluidelijk'was9 mondeling gesprek altijd veel meer kanleStell'enlafinle^brief begrijpeîijke'irritatieliilp zaak.afdoet- sPneher acht het een J irrnatTe bij de mensen, d1e naar zijn mening misschien

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 4