22 7 mei 1974 weerspiegeld ziet wat vanavond over de tafel is gekomen. In die zin zullen onze vertegenwoordigers op de verschillende niveau's in de Kennemerraad - spreker denkt ook aan zijn eigen rol als adviseur van de Kennemerraad en uiteraard ook aan de kring van advies en overleg van planologie, waar de heer Van Wijk bemoeienis mee heeft - en ook onze vertegenwoordiger in het verdere gesprek met de minister, het standpunt van Heemstede naar voren brengen. Met inachtneming van de voorgestelde aanwijzingen wordt het ontwerp- besluit zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. De voorzitter siuit de vergadering te 22.43 uur. secretaris De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 22