4e afd. 29 augustus 1974 ZONWERING MARIAKLEUTERSCHOOL 97 De Raad der gemeente Heemstede; gelezen de aanvraag van het R.K. Kerkbestuur O.L. Vrouw Hemelvaart om op grond van artikel 50 der Kleuteronderwijswet de nodige gelden uit de gemeentekas te mogen ontvangen voor het aanbrengen van buiten- zonwering aan de zuidzijde van de Mariakleuterschool overwegende dat de aanvraag aan de gestelde voorschriften voldoet; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 juli j.l.; gelet op artikel 50 der Kleuteronderwijswet; BESLUIT de aanvraag in te willigen. le secretaris, HEEMSTEDE, 29 augustus 1974. De Raad voornoemd, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 10