29 augustus 1974 ZONWERING MARIAKLEUTERSCHOOL 97 4e afd. Heemstede, 16 juli 1974. Het R.K. Kerkbestuur O.L. Vrouw Hemelvaart heeft op 13 mei 1974 een aanvraag ingediend om ingevolge artikel 50 der Kleuteronderwijswet de nodige gelden te mogen ontvangen voor het aanbrengen van buiten- zonwering aan de Mariakleuterschool De aanvraag heeft betrekking op de zuidzijde van de schoolwaar twee werklokalen en een speellokaal zijn gelegen; voor deze lokalen ontbreekt een goede zonwering. Wij menen dat het bestuur terecht een beroep op de toepassing van genoemd wetsartikel heeft gedaan en dat bij inwilliging van de aan- vraag de normale eisen niet zullen worden overschreden Onder aanbieding van een ontwerp-besluit stellen wij u voor de aan- vraag in te willigen. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE, De secretaris, J.M. Kruitwagen. De burgemeester O.H. van Wijk, 1.b. Aan de Raad,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 9