3e afd. 28 november 1974 VERORDENING HUISVUILBELASTING 137 Heemstede, 1 oktober 1974. Aan de Raad, werkingsduur van de verordeeing op de heffing van een recht voor het ophalen van huisvuil eindigt op 31 decenber 1974. Om de heffing v.n dete rechten rechtsgeldig te kunnen voorttetten uw college een nieuwe verordening vast te stelien. De kosten van het ophalen en afvoeren van huisvuü Z1Jn, snnds de J raadsbesluit van 21 december 1973, nr. 133, vastgestelde 6e wijzjgjng op de verordening, wederom aanzienlijk gestegen zoals u moge bHjken uit onderstaand overzicht. Rekeninq 1973 AF-^Aandeel gemeente Bennebroek f 207.000,— f 1.020.723,24 Kosten AF: Aandeel gemeente Bennebroek f 158.411,35 Opbrenqst ophalen huisvuil ;räc,h,eCh°"tainerS e'tra ^43141040 Nettokosten Opbrengst h_ Dekkingspercentage -7S8".B06,b"4 j 433.418,25 Opbrengst huisvuilrecht 55% f 1.109.000,— Begroting 1974 AF: Aandeel gemeente Bennebroek f 184,000, Opbrengst huisvuil ophalen vrachten0"'3^1161"5 224.000,- vrachte 7585.000,- Nettokosten f 500.000,-- Geraamde opbrengst huisvuilrechten 56X Dekkingspercentage Begroting 1975 f 1.300.000,-- Opbrengst ophalenhuisvuil dun.v. n 327.000,— containers en extra vrachten Itiu-uuu' y973.000,- Nettokosten

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 1