SSs-wäï eISSSSS- STÄMÄÄS- î^-s-i-sa Äîrasr- „)gt b1j ee„ part(cuT)er. iirsrÄ,- iSSÄÏMÄ'ÄÄ'' üe heer Klos is tevreden met het antwoord van de wethouder Hii aileen nog opmerken dat het een verschil van 50% uitmaakt'al<: dat ?an ef:n punt 1S dat aan de raad zal worden vooraelend in de m+r dat het aantal Heemsteedse leerlingen dat öok nu sfVipi!!'n|!]^pcJhe^fî nog peen antwoord gehad op de vraaq of er 20 december '1974 tegenwoordigd atSte cornmissle zijn wij wel ver- meentê LtSkken Spreïer'vindt'd^'r^î natuunll'd'k ledena ge-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 18