«^»!e;,,ssn,r;.s„TR,ï™tede -3it r-° yj jääsüs Ä'^rsrsr; äît Es&Y2^ srÄ-^Ä r- E^H5- ssä'ä a;i?rsï.rîscÄLbsri3e:°ft |ipis!ss§=^ -ÄiÄfe'ïiSÄ'Ä'î Sï^- 78 20 december 1974 merkt op dat de toenmalige deleaatie van r r m heeft, daar wat meer bij betrokken was geweest. V J° W0°™agenWereld, dat men konstateert dat het wel reqionaal bpst "1 ":e9ionaal bestuur" zou moqen uitspreken een wel icht arîders ge"pe" Spreke"' "as ee" a"de" înwoners De voorzitter merkt op dat het woonwagencentrum door C R M bii- e? 7S7^T9edWOn9en is een we9 in te slaao die kwalitâtief

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 78