«,ppnrF' ;«e»î^e?,S"ju;nr.ss;ppn- $SS*5r wisît%aSs©- 2£s?£äs; r^ä»ä»' SSHô'äî'Sf'" ~Y»un;r:^ö"n::LsS3pirst ^:p(^?irÉnas,elî s-dT*!- J..«E-'S, PPrpp'P Sf- ïiSîSfsïz,in -»»-• 20 december 1974 betohoin «,n«nh^s^?;isr:ïïi„:;;gR,;es"ap^s d,t organisatië afs zodânin vf ^6"' maar hlj meent dat de kwestie van de van datgene iaar zeklr V"5 ap?araat eeR invloed 2al ondergaan uocyene, waar zeker m de commissie voor alqemene bec;tiiiirc7at-on in de financiele commissie, worden besproken. voorstellen Punt 8, 76. De voorzitter stelt hierbij tevens aan de orde ^genstelling tot de beantwoor- zijn, wat sympathieker tegemoet te treden zakehjk asSislHsPss3- nSPteP i.îîhS? ~9e!uk noakt om ieder jair e.sntoeil eff?cipf^ïïïïHfF7n^kt wP d?fc de bereidheid van het college om een uiteraard T 0n9en-e-d ^ÄSÄft heid van h^conlg^beSkenrdaVhet'figh°V•Ven' °e ber61'd" geianceerd aîs°dI aSntpP dlt ,st"k.m?9el 1-Jk een kataiysator wordt veelvuldigerplaatsvindt Dat tatn L neaerlar)o hier en daar, en ook

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 8