38 26 februari 1976 De heer Klos ging het niet om het feit dat de gemeente middels haar subsidie de Heemsteedse Kunstkring tot een bepaald beleid zou moeten dwingen, maar dat het wat vreemd overkomt dat dit gezelschap, dat al enige tijd musiceert, kennelijk niet in het pakket wordt opgenomen bin- nen de subsidie welke de Heemsteedse Kunstkring krijgt, terwijl als er iets extra's voor wordt gegeven, het dan wel kân. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. IX. Begrotingswijzigingen. De voorzitter deelt mede dat de commissie voor de gemeentefinanciën zich met het voorstel kan verenigen. Wijziging gemeente-begroting 1975, model D, nr. 42; Wijziging gemeente-begroting 1976, model D, nr. 8; Wijziging gemeente-begroting 1976, model D, nr. 9; Wijziging gemeente-beqroting 1976, model D, nr. 10; Wijziging gemeente-begroting 1976, model D, nr. 11; Wijziging gemeente-begroting 1976, model D, nr. 12; Wijziging begroting openbare werken 1976, nr. 1; Wijziging begroting openbare werken 1976, nr. 2; Wijziging begroting grondbedrijf 1976, nr. 1. De ontwerp-besluiten worden zonder hoofdelijke stemming" vastgesteld. De voorzitter sluit de vergadering te 21.35 uur. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 b I ecretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1976 | | pagina 16