113 In verband met vcrenstaande wijzigingen stellen wij u thans voor het besluit opnieuw geheel vast te stellen, waartce wij u bijgevoegd ontwerp-besluit aanbieden. Cm te voorkomen dat uw raad volgende maand opnieuw gekonfronteerd zou worden met een nagenoeg gelijkluidend voorstelverzoeken wij u de werkingsduur vast te stellen tot en met 31 december 1977. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE De secretaris, A.Buiter, 1,s. De burgemeester W.H.D.Quarles van Ufford. 2e afd. 30 september 1976

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1976 | | pagina 14