3e afd. 30 september 1976 110 Het verschil tussen de werkelijke lasten en voornoemde vraaqhuur zal gedekt worden door een jaarlijks stijgende bijdrage van het rijk. De werkelijke lasten worden daarbij gecalculeerd volgens het prin- cipe van de z.g. dynamische kostprijs, waarbij uitgegaan wordt van een jaarlijkse huurverhoging van 8%. Het bouwplan ligt op de gebruikelijke wijze vocr u ter inzage. Hij suellen u voor de gevraagde medewerking aan de bouw te verlenen door vaststel1ing van een besluit conform bijgaand ontwerp. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE, De secretaris, De burgemeester, J.M.Kruitwagen. H.H.D.Ouarles van Ufford.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1976 | | pagina 6