Bl. van de leden van de gemeenteraad Burganeester: 5 5 Jhr.mr. O.R. van den Bosch Wethouders: 5 Drs. A.H.M. van Amerongen 5 H. Arnoldy Drs. S. Baar 6 Mr. H.J.F. Reeringh 6 7 Secretaris: 8 ürs. W.H. van den Hoek 8 8 Leden van de raad: 8 Ing. K.J. Albrecht V.V.D. 8 Drs. A.H.M. van Amerongen P.H. g H. Arnoldy V.V.D. Drs. S. Baar C.D.A. Mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water V.V.D. Mr. H.C.J.L. Borghouts P.H. J.F. de Bruijn C.D.A. 9 Ing. M.J.M. van der Hulst C.D.A. 9 F. van Item V.V.D. 10 Mw. M.A.C. Karssen C.D.A. 11 E. Klinkert V.V.D. 11 J.G.B. Kroon f.D.A. 11 M.S.C. Lindeboom-Mous P.H. 11 S.E.A. Noorman-den Uyl P.H. 11 S. van der Pas-Bouman V.V.D. E. Proost-Teders P.H. 12 Mr. H.J.F. Reeringh V.V.D. 12 Mr. A.J. Snoep-Mook V.V.D. 12 Ir. P.G.J. Solleveld V.V.D. 12 Drs. E. Veen V.V.D. 12 Mw. H.A.Th.G. IJsselmuiden C.D.A. 12 13 13 13 13 14 14 14 14 ZAAKSGEWIJZE KLAPPER opde besluiten en notulen van de openbare vergaderingen van de raad der gemeente Heemstede over 1983 NAAMLIJST gedurende het jaar 1983 5 c D Q 9 q j

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1983 | | pagina 1