2e afd. 21 februari 1983 nr. 9 a en b AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN VOOR HET G.T.B. EN DE ALGEMENE DIENST Heemstede, 8 februari 1983. Aan de raad, Ingevolge art. 6 van de verordening op het beheer van het gemeentelijk technisch bedrijf heeft u bij besluit van 26 augustus 1976 nr. 96 de jaarlijkse afschrijvingen op bezittingen van het bedrijf vastgesteld. De werkingsduur van dit besluit is inmiddels verstreken. Onder toevoeging van enkele nieuwe objekten en enkele wijzigingen in de afschrijvingsjaren voor de bedrijfswagens bieden wij u hierbij een nieuwe afschrijvingstabel aan voor een volgende vijfjarige periode. Ter bevordering van de uniformiteit in de afschrijvingstermijnen van de kapitaalsuitgaven voor de algemene dienst hebben wij een soortgelijke tabel ontworpen. Hiervoor hebben wij aansluiting gezocht bij de staat LII, opgenomen in de begroting achter de kapitaaldienst en een opgave verstrekt door het Veri- ficatiebureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, welke voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage ligt. Wij stellen u voor de afschrijvingsjaren voor het gemeentelijk technisch bedrijf en de algemene dienst voor de periode 1982 tot en met 1986 over- eenkomstig de bijgevoegde ontwerp-besluiten vast te stellen. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE De secretaris, W.H, van den Hoek De burgemeester, O.R. van den Bosch.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1983 | | pagina 1