10 ONDERWERP Bladzijde notulen Kortingen °p subsîdîesl'jst260 ?Q6 mc Subsidiering w.E.B. (gehandicapten"' 5> 305 organisaties)H Subsidiecriteria. 298, 312 323 154 157 158 7e wijziging verordening geldeliikê voorz'eningen raads- en conmissieleden Onderzoek geloofsbrieven mevr. L.G W J ?Wârtôde G'er' drs- A-J.C. Röilich en drs. R.w.F. v. Schalkwijk. Onts ag mevr. M.A.C. Karssen en mr. h.UJ.l. Borghouts en ing. P.G.J Solle- veld als lid van de raad •u-J";>olle Benoeming mevr. L.G.W.J. de Zwârt-dê" f c ?r,S; A:J-C- "ölHch en drs. R.w.F van Schalkwijk tot lid van de raad... 158 Afscheid scheidende raadsleden.163 reed,9'n9 mevr- L.G.W.J. de Zwart-dê' Gier, drs. A.J.C. Röllich en drs. R W Benoeming leden in commissies. îay Benoeming plv. lid in de conrnissîe"" voor beroeps- en bezwaarschriften (drs. E. van der Zwaag)Jla Excursie gemeenteraad. 6- Mchamen, organen, instel 1 inner »n funktionarissen. Gemeenteraad. over°19879 raâdsleden en commissieleden F. van Schalkwijklft, Jubileum raadslid Van der'Üâiât."233 Werkwijze gemeenteraad. Toespraak nestor raad J.FdêBrûîjnj 420

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 10