13 ONDERWERP Bladzijde No. notulen raadsstuk Politie. Vervanging c.v.-ketel Politiebureau.210 101 Demonstratie pol itie-mensen253 Politiebeleid300, 307, 321 Aktiviteitenplan politie328 Evaluatie werken in wijkteams329 Aanpassingen Politiebureau420 151 Brandweer. Organisatieverordening brandweer37 15 Aanwijzing bestuursleden regionale brandweer Kennemerland188 Sport. Herbouw van het sportcomplex Groenen- daal28 14 Wijze van uitoefenen van de bestuurs- en beheerstaak. Gemeentelijk voorlichtingsbeleid64 Begrotingskrant met advertenties117, 282, 315, 322 Nationale Conferentie Gemeentelijk Vredesbeleid126 Brief Anti Bont Comitë inzake pels- dierfokkerijen157 Bezorging van de Heemsteedse Courant. 213 8. Personeel Aanstelling, overplaatsinq, ontslag Verlenen ontslag aan directeur Berken- rode-basisschool98 Verlenen ontslag aan A.R. Elenbaas als directeur gemeentelijk technisch be- drijf213 Rechtspositie. Wijziging algemeen ambtenarenreglement. per 1-1-19863 Wijziging rechtsposi tieregel ing98, 184 43 22e wijziging algemeen ambtenarenregle- ment214, 389 104

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 13