19 QNDERWERP Bladzijde No. notulen raadsstuk 17. Verkeer en vervoer. Verkeer. Brief J.A. Bomans over het verkeer2 Realisering van de N223, 36 Krediet t.b.v. bewegwijzering N2Û151 22 Parkeersituatie in het centrum van de gemeente109 Naleving parkeerregels111 Fietspad Van Merlenlaan112 Verbetering verkeerssituatie omgeving station in kombinatie met rekonstruktie Leidsevaartweg113, 115 Eénrichtingsverkeer op de Kerklaan- oostH8 Verkeersproblemen algemeen121 Verdubbeling rijbaan Kruisweg122 Mededeling samenstel1ing bestuur Dreef- comité187 Verkeerssituatie omgeving St. Jozef- school18^ Meerjarenplan verkeersveiligheid; aktie - 25%229 13 Rechtsaf bij rood251 Verkeersbeleid Rondwegenstelsel260, 262, 264, 2/U 290, 292, 333 Verkeersvei 1 igheidsplan332 Verkeer Heemsteedse Dreef333, 337 Openbaar vervoer. Plaatsen van abri's bij bushalten112 Evaluatie functioneren gratis geplaat- ste abris. 330 71 Teleconmunicatie. Nota "Gemeentelijke informatie via de kabelkrant"100 =6 Uitbreiding kabelnet150 Alarmering via de c.a.i233 18. Weqenvoetpaden, vaarten, bruqqen, havens, bos, plantsoen. Wegen, voetpaden, vaarten, bruggen, havens. Beschoeïng van de Blekersvaart3

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 19