ZAAKSGEWIJZE KlAPPERopde besluiten en notulen van de openbare vergaderingen van de raad der gemeente Heemstede over 198Z NAAHLIJST van de leden van de gemeenteraad gedurende het jaar 198Z Burgemeester: Jhr.mr. O.R. van den Bosch Wethouders: Drs. S. Baar mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water mevrouw S.E.A. Noorman-den Uijl mevrouw S. van der Pas-Bouman Secretaris: Drs. W.H. van den Hoek Leden van de raad: Drs. S. Baar C.D.A Mevrouw drs. J.R. Beets-Hehewerth V.V.D A.C.F. Berkelmans C.D.A Mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water V.V.D H.J.G. Bleekemolen V.V.D E.A. Boonstra P.H Mr. H.C.J.L. Borghouts (tot 27-8-1987P.H J.F. de Bruijn C.D.A. M. Divendal P.H. N.H. Geels V.V.D. Mevrouw B.L. de Haze Winkelman-Hoes V.V.D. A.J.M. van 't Hof P.H. H.R. Huisman P.H. Ing. M.J.M. van der Hulst C.D.A. Mevrouw M.A.C. Karssen (tot 27-8-1987C.D.A. Mevrouw S.E.A. Noorman-den Uyl P.H. Mevrouw S. van der Pas-Bouman V.V.D. drs. A.J.C. Röllich (vanaf 2Z-8-198Z) V.V.D. drs. R.W.F. van Schalkwijk (vanaf 2Z-8-198Z) P.H. Ir. P.G.J. Solleveld (tot 2Z-8-198Z) V.V.D. Drs. E. Veen V.V.D. Mevrouw H.A.Th.G. IJsselmuiden C.D.A. Drs. E. van der Zwaag V.V.D. Mevrouw L.G.W.J. de Zwart-de Gier (vanaf 2Z-8-1987) C.D.A.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 1