351 21 ONDERWERP Bladzijde No. notulen raadsstuk 102 68 le wijzigirig subsidieverordening sociaal-cultureel werk en emancipatie- werk Toezending "Gele Brief" van de Pro- vinciale Vrouwenraad125 Bezuiniging op budget Raad voor de KinderbeschermingI25 Toezending jaarstukken door Werkvoor- zieningsschap Zuid-Kennemerland126 Programma basiseducatie 1987...159 Jaarverslag 1986 Stichting Gezins- zorg Kennemerland-Zuid184 Krediet le fase sccommodatie-onderzoek Welzijn200 96 Effecten van bezuinigingen voor vrij- willigers in het sociaal-cultureel werk243 Tijdelijke verordening W.W.V.-ver- vangende uitkering244 Krediet efficiëncy-onderzoek club- en buurthuizen249 Sociaal-cultureel werk 305320 Ouderenwerk thuiszorg297, 302, 312 322 Eenmal ige uitkering282, 298 Spreiding socuaal-culturele voor- zieningen^47 Betrekken ouderen bij flankerend be- Nota's inzake ouderenbeleid351 Overleg tussen gemeente en ouderen- bonden3133 Welzijnsplan 1988416 Wijziging verordeningen specifiek Welzijn419 Zorg voor kinderen. Aanleg speelgelegenheid aan de Dr. Schaepmanlaan Projekt halve dagopvang 2- tot 4-jari- gen 21. Volksontwikkeling en -opvoeding. Alqemeen. Brief gemeente Alkmaar inzake samen- hangend educatiebeleid en geïntegreerd educatief aanbod

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 21