25 ONOERUERP Bladzijde No. notulfcn raadsstuk OpenluchtzwembadÎ2Ö- Beëindiging deelname Streek VVV; tot- standkoming Regionale VVV147 69 Huur volkstuincomplex Manpadslaan185 Gebruik sporthal door Nicolaas Beets- school256 Sporthal. Te korten sportcomplex266, 275, 292, 310, 312, 314, 319 Verversen zand in openbare zandbakken. 353 Zedelijke opvoedinq. Onderscheidinqen Uitgave van Local Government van juni 1987184 Contact Heemstede-Oost-Europa272, 281, 303, 308, 310, 313, 324

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 25