5 ONDERWERP Bladzijde No. notulen raadsstuk 98 1- Insteliing, ontwikkeling. Naamgeving aan wegen249 123 2. Betrekkingen tot andere lichamen. 8egroting Gewest Kennemerland en ge- westelijk vuiloverlaadstation voor het dienstjaar 19872 Begroting Gewest Kennemerland voor het jaar 1988184 Aanwijzing lid Kennemerraad188 Intergemeentelijke samenwerking266 308 3. Rechtspositie Voeren van een rechtsgeding210 4. Eigendommen. Algemeen. Opgaven ingevolge delegatiebesluiten. 97 Aankoop, onteigening, ruiling, schen- king, stichting. onderhoud. vérhpte- ring, bouwrijp maken. Grondtransacties passage Binnendoor35 Overname grond Leidsevaartweg98 Aanpassing raadhuis en g.t.b.-gebouw.130, 211 Aankoop woningen op veilingen162, 184 Voorzieningen raadhuis193 Erfpacht. Verhoging erfpachtscanon gronden Bos- boom Toussaintlaan e.a., uitneming gronden uit grondbedrijf251, 389 126 Erfpacht twee percelen grond t.b.v. bouw hoogspanningsruimten361 132 48 66 79 84

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 5