wflHanan 6 ONDERWERP Bladzijde notulen Verkoop, overdracht, sloping. Verkoop voormalig broederhuis Herenweg Verkoop grond Franz Lehârlaan Verkoop grond Meer en Boslaan Besluit Raad van State inz. beroep- schrift m.b.t. voormalig schoolgebouw "Klim-op", Franz Schubertlaan 37 Verhuur en verpachtinq. Tijdelijke verhuur van grond aan Rabobank 59, 97 80, 125, 184 98, 184 256 210 No. raadsstuk 21 31 49 99 5. Financiën. Gemeentebeqrotina. Begrotingswijzigingen 1983. 60 1986, 49e wijziging2 1986, 52e wijziging2 1986, 53e wijziging2 1986, 54e wijziging2 1986, 55e wijziging2 1986, 56e wijziging97^ 125 1986, 57e wijziging2 1986, 58e wijziging35 1986, 59e wijziging35 1986, 60e wijziging35 1986, 61e wijziging94325 Begroting 1987 Verdaging beslissing en goedkeuring.35j 125 1987, le wijziging125 1987, 2e wijziging125 1987, 3e t/m 7e wijziging97 1987, 8e en 9e wijziging125 1987, lOe wijziging97 325 Joov* îî6 wiJ2i91n924,' 97, 125 }2e wtjziging24, 97, 125 no^ wljziging24, 125 007' 6 w]Jz19ing24, 97, 125 198/, 15e wtjziging24, 125 1987, 16e wijziging24,' 125 1987, 16e wijziging24125 îoov' îo6 wiJzi9ing24! 33, 97, 125 1987, 18e wijzigtngg2, 125 1987, 19e wijziging52)' 125 1987, 20e wijziging52,' 125 1987, 21e wijziging62! 125 îonz* ffe wlJZiging62,157 198/, 23e wijziging94^ 125

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 6