7 mei 1987 110 praktijk duidelijk zijn of een ruim bemeten parkeervoorziening achter de bibliotheek aan de bestaande behoefte tegemqet komt. Naar de me- ning van sprekers fractie gaat het nu om een tijdelijke uitbreiding op een zo snel mogelijke termijn als experiment. Zijn fraktie wil graag van de raad horen of het standpunt wordt ge- deeld dat nu met een minimum aan kosten plusminus 75 parkeerplaatsen achter de bibliotheek gerealiseerd moeten worden. De heer Van der Hulst zegt dat zijn fraktie zich kan vinden in het voorstel van het college om het projekt ruimer te formuleren en om dus de hele situatie te overzien. De heer Van t Hof vraagt waar het college aan gedacht heeft als het hier het woord lokaties" invult. Wethouder Baar antwoordt dat er in het centrum duidelijk twee lo- katies in beeld komen. Dat is het terrein achter de bibliotheek en en terrein ervöör. Daar houdt het zo ongeveer mee op als het echt om lokaties gaat. Men kan misschien in de straten of op heel kleine plekjes nog iets extra's doen, maar dit zijn natuurlijk de grote lokaties. De strekking van de vraag van de heer Van der Zwaag is om het eens uit te proberen met 75 parkeerplaatsen op de lokatie achter de bi- bliotheek en zonder daar al teveel geld in te steken, want men kan dat - zoals dat nu ook is gebeurd - provisorisch doen. 0p zich is die gedachte best sympathiek. Er is wel êên bezwaar tegen, dat bij een deel van het college leeft, dat men daarmee nu misschien al haast een definitieve keus voor die lokatie maakt wanneer het. om parkeren gaat, terwijl de vraag altijd nog is of er ook in het kader van de herinrichtlng van de wijk nog een mogelijkheid voor spelen, althans verdergaand dan dat die er al is, open moet blijven. Dat zicht zou er eigenlijk eerst moeten zijn voordat men nu al middels een provisorische voorziening in de proefsfeer toch wat tendeert naar een al definitieve bestemming. Vandaar dat het college met dat tweede projekt is gekomen. De heer Van 't Hof deelt mede dat zijn fraktie geen behoefte heeft om nu een uitspraak te doen over dit projekt. Zij doet dat in septem- ber. De fraktie van de heer Van der Zwaag houdt dan vast aan de formu- lering van haar eigen projekt, want zij is bang dat anders straks te lichtzinning het Julianaplein geheel of gedeeltelijk wordt opge- offerd zonder dat het alternatief, zoals door haar werd voorgesteld, is uitgetest. De heer Borghouts vindt het logisch dat de VVD goed wil bekijken wanneer men het Julianaplein gaat aantasten, wat voor alternatieven er zijn. Andersom lijkt het hem ook logisch dat men kijkt naar wat voor ander ruimtebeslag men op het terrein achter de bibliotheek gaat leggen. Daar hoort hij de heer Van der Zwaag niet over. Vindt hij dat ook zo logisch, dat men de alternatieven die daar zijn ook afweegt en dan het belang van andere alternatieven afweegt tegen het belangvan parkeren en eventueel andere plaatsen waar men de auto's ook kwijt kan. De heer Van der Zwaag heeft in zijn inleiding gesproken over de overlast aan de omgevmg en over het verzoek van de winkeliers. Zijn fraktie heeft in haar verhaal gesproken over de parkeerruimte- creatie, het creëren, zo snel mogelijk, als experiment. Daar wil spreker zijn verhaal nu ook verder bij laten. Gezien de uitspraken van beide frakties heeft hij afgerond door te stellen dat zijn frak- tie zich verder houdt aan de tekst van haar projekt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 15