ä^Ä«s«iw~SE. i~35~î g»™~ - :s-ïKrÄ«-nj» strr- Ä'.vst'ï.S' ÄcïïîSntfSw!; lr sëÊëaggsszsïä*& £5 ïnî,w;v;Ä s;r;r- Bï'iiS ;îiie:äÄ,:r;,î--:s;r£ H îi x S 2Î3S- P1..ÎÏ? îîr'îîîîî,rrn,rir„rr''e" îul".«n«î,rî;ï;t8'i '"'"rî""1'1|"1" t.„«; awarjr.ïSss. jtt' în dî; "l Z^lUl'^r *-. en d.n ,il er r.,ten. ^r^i'LÏZrSltÄS'dÄ;^"^'"9 wordt meegenonien voor nader beraad. 111 7 niel 1987 Wethouder Baar Is het daarinee eens •'•"-• «1 eelen »„r men „,er Se™îss" Pro.jekt 2. Wethouder Baar begrljpt dat de heer Borghouts het proiekt in oe eêl hrHnt,ef?e,UitVOer1ng w11 hebbe". n-ar gelang de plSs 1? Dat kfnrâQ daî ,a9er 1J9t dan de investeringsgrens voor projêkten worden°v66rTgustusV°°r dat ddar ee" antw00rd °P 0e9e*e" kan Projekt 8 B. namehjk de^evaluatie van de taken van de milîeuköniroîeuTin zîjn fraktieî Pr°Jekt nr" 8> heeft de <"sten„,ing van

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 16