123 7 mei 1987 De heer Borqhouts wacht dat af. Hem 1s opgevallen dat de wethouder zegt dat formeel nog geen ander standpunt 1s ingenomen. Hij vraagt zich af: materieel wel? Wethouder Baar denkt dat het nu gaat om de vraag wat het stand- punt is van het college, en dat heeft nog formeel noch materieel andere standpunten ingenomen. De voorzitter sluit de vergadering te 22.40 uur. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De secretarisDe voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 28