2e afd. 25 juni 1987 BURGERLIJKE STAND 75 De raad van de gemeente Heemstede; gezien het voorstel van burgeineester en wethouders; gelet op artikel 183 van de gemeentewet; BESLUIT: met irigang van 1 juli 1987 te benoemen tot ambtenaar-van de burgerlijke stand Hendrika Louisa Aleida de Boer geboren op 14 maart 1960 te Hillegom, medewerker bureau Burgerzaken van de centrale afdeling interne dienstverlening en burgerzaken in vaste dienst. Heemstede, 25 juni 1987. De raad voornoemd, De secretaris, De voorzitter, - 2 -

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 10