5e afd. 25 juni 1987 PROJEKT HALVE DAGOPVANG 2 TOT 4 JARIGEN 78 Heemstede, 9 juni 1987. Aan de raad, De laatste jaren is een steeds sterker wordende behoefte te konsta- teren aan uitbreiding van de mogelijkheden van kinderopvang. In Heemstede is de enige mogelijkheid voor opvang van kinderen op dit moment de peuterspeelzaal voor in principe 2 ochtenden per week. Om na te gaan in hoeverre er een reële behoefte bestaat aan halve dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, is door de Stichting Sociaal-Cultureel Werk Heemstede onderzoek gedaan middels een enquête onder de ouders van peuters van de peuter- groepen van de stichting en de wachtlijsten. De resultaten van deze enquête zijn neergelegd in een rapport, dat voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage ligt. Op grond van voornoemd onderzoek is de stichting voornemens om vanaf september 1987 tot en met augustus 1988 bij wijze van ex- periment met 1 groep (9 kinderen) halve dagopvang te starten. De halve dagopvang richt zich tijdens dit jaar op peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De mogelijkheid wordt geboden een keus te maken uit 2,3 of 5 vaste ochtenden (maximaal 5 uur) per week, gedurende 46 weken per jaar. Er zijn 9 plaatsen beschikbaar per ochtend met ëên vaste peuter- leidster. Op dit moment zijn er al voldoende aanmeldingen binnen om deze plaatsen te bezetten. Alle aangemelde peuters blijken afkomstig te zijn uit bestaande peutergroepen van de stichting of de wachtlijsten. Gedurende het proefjaar zal het projekt regelmatig geëvalueerd worden, waarvan de gemeente op de hoogte zal worden gehouden. Met betrekking tot het projekt halve dagopvang voor 2 tot 4 jarigen verzoekt het bestuur van de stichting: - 1 -

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 23