4e afd. 25 juni 1987 73 De kosten konien ten laste van de hiervoor ingestelde reserve. In de aanvraag zijn echter ook voorzieningen opgenomen waar- voor o.i. geen medewerking kan worden verleend. Dit betreft: - het vervangen van de verhoien goten op dak gemerkt B, deze verkeren in een goede staat en dienen alleen gereirtigd te worden. Dit valt onder normaal onderhoud, evenals het bij- knijpen van de pannenrijen op het dak gemerkt D en F. Het - schoolbestuur dient een en ander zelf te betalen. Voor normaal onderhoud ontvangt het schoolbestuur jaarlijks een bedrag van het rijk. - Het vervangen van de dakranden en de hemelwaterafvoeren op het dak gemerkt F; deze bevinden zich in een goede staat en behoeven niet vervangen te worden. Onder aanbieding van een ontwerp-raadsbesluit stellen wij u voor de gevraagde medewerking te verlenen voor het vernieuwen en herstellen van de dakbedekking van de buitenberging van de St. Jozefschool en m.b.t. de Valkenburgschool alleen medewerking verlenen voor het vervan- gen van: - dakbedekking en hemelwaterafvoer van dak gemerkt A en B; - zaling en verholen goot van dak gemerkt C; - kilgoten van dak gemerkt D en F; - hemelwaterafvoer voorzijde dak gemerkt G; - platstukken van dak gemerkt F. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE De secretaris, W.H. van den Hoek. De burgemeester, O.R. van den Bosch.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 2