2e afd. 25 juni 1987 BURGERLIJKE STAND 75 Heemstede, 9 juni 1987. Aan de raad, Op 1 juli a.s. zal als medewerker bij het bureau Burgerzaken in dienst treden mw. H.L.A. de Boer, thans nog werkzaam bij de afdelirig Bevolking c.a. van de gemeente Noordwijk. Aangezien zij mede beiast zal worden met werkzaamheden, de burgerlijke stand betreffende, is het gewenst haar tot ambtenaar van de burgerlijke stand te benoemen. Wij stelien u voor hiertoe over te gaan door vaststelling van een besluit konform bijgaand ontwerp. Burgemeester en wethouders van HEEHSTEDE, De secretaris, W.H. van den Hoek. De burgemeester O.R. van den Bosch. 1

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 9