165 25 juni 1987 de vaderlandse politiek door het allemaal snel te doen. Het 1J uur debat- teren of iets op lijst I of op lijst II staat zijn zaken die de politiek geen goed doen. Men jaagt het publiek naar huis en men schrikt mensen af om dit werk te doen. Het is heel legitiem om dit vraagstuk zelfs 3 uur te behandelen, maar daar dienen dan de commissievergaderingen voor. Ik denk dat een wat betere afstemming van wat in de raad en wat in de com- missie moet spelen ook nog wel eens besproken zou kunnen worden. Eerlijkheid en zuiver denken zijn geen prerogatieven van de intellektu- eel en u weet dat er van ouds al veel teveel intellektuelen in de raad zitten. Het is trouwens in dit verband merkwaardig dat de raad nooit meer over polarisatie praat. Dat is dus voorbij; dat is gelukkig, maar het hoort ergens ook bij het proces, want daar hebben we gewoon geen tijd meer voor. Ik verlang wel eens terug naar een stukje anarchie, meneer Borghouts, dat toch ook bij het leven past. Ik ben erg algemeen geweest, u moet het me maar vergeven, ik moet het ook eens kwijt. Ik kan het niet in een fraktiemand of -trommel deponeren, ik moet het hier neerleggen, hetgeen ik dan vanavond maar gedaan heb. De V.V.D. verwijt mij geregeld dat ik niet altijd met de V.V.D. begin, maar dat doe ik expres. U heeft me nog nooit op een vaste volgorde kun- nen betrappen. Ik hoop dat ik daar nooit op te betrappen ben, maar ik wil vanavond toch wel met de V.V.D. beginnen, warit de grootste fraktie is toch de grootste fraktie, meneer Solleveld. U vertrekt na 5 jaar in de raad te hebben gezeten, waarvan ruim 3 jaar als fraktievoorzitter. Het is te betreuren dat u vertrekt, ten dele om de redenen die ik al genoemd heb. U heeft niet alleen een belangrijk stuk ervaring opgebouwd maar u heeft ook te kennen gegeven dat u uit het zeldzame slag politici gesneden bent, die het vak snel leren en die een aantal eigenschappen bezit waardoor u met een zeker gemak en een zekere flair het lang niet altijd gemakkelijke vak van fraktievoorzitter heeft kunnen verrichten. Ik sla die eerste beginjaren maar even over, dat zult u me niet euvel duiden, u moest er wat dat betreft ook nog inkomen. Maar u heeft die vaardigheid snel tentoon gespreid en het is in de pers al terecht gezegd: de debatten waren levendig en sprankelend en het is vaak al moeilijk genoeg om in eerste instantie een verhaal op papier te krijgen, maar om te reageren op interrupties en op datgene wat de ander zegt, is een heel andere zaak. Dat heeft men of dat heeft men niet, dat kan men ook niet zomaar leren, dat is toch een betrekkelijk natuurtalent. Als men dan tegelijkertijd de gave heeft om toch generalist te zijn in hoofdzaak qua natuur dan is dat helaas ook een zeldzaamheid langzamer- hand in de politiek en daarom is het voor de Heemsteedse politiek een belangrijk gemis als iemand 3 jaar bewezen heeft dat hij die eigenschap- pen in zijn macht heeft en dan weer vertrekt, overigens om honorabele en begrijpelijke redenen. Ik denk ook dat u dit werk toch nog wel eens zult missen, niet alleen om- dat u erbij betrokken bent als u door de gemeente rijdt en de verkeers- borden ziet staan, maar u zult ook het zich betrokken voelen bij een fraktie missen, want het is belangrijk als men in de fraktiecultuur zijn bijdrage kan geven. Ik vind het een merkwaardig fenomeen, een fenomeen waar ook wat kanten aan zitten, (het moet niet te incrowdachtig worden) maar u heeft een grote en levendige fraktie. Het fraktiewerk is een enigszins partikulier gebeuren en dat u daar 3 jaar leiding aan heeft kunnen geven is erg belangrijk, want de gezelligheid en de vriendschap die intern wordt beleefd is een belangrijk tegenwicht tegen het wat har- dere werk dat men naar buiten toe moet verrichten. Naar buiten in tweeër- lei zin, in de organen zelf en ook in de samenleving, want de samenle- ving valt je ook aan alle kanten aan, en terecht, want je zit ervoor om

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 10