169 25 Juni 1987 Dat is niet zozeer een kwestie van het banale maar dat is gewoon wat men uitstraalt en dat men het gevoel heeft: die man staat er inderdaad voor en die meent het. Het is leuk om een goed verstand te hebben en dingen op een rijtje te zetten, maar dat andere is in wezen veel belangrijker want er zijn veel mensen die dingen op een rijtje zetten maar die niet qeloofd worden en waarvan het niet overkomt. 10 jaar is veelU heeft de situatie gehad dat u uw toenmalige echtgeno- te heeft opgevolgd. Ik heb nog eens nagelezen hoe dat toen gegaan is. Uw toenmalige echtgenote beëindigde haar toespraak met: lieve jorjgens. U zult toen wel op de publieke tribune hebben gezeten. De volgende ver- qadering trad u aan. Uit die tijd is mij nog meer opgevallen. Mijn voor- qanqer zei toen - ik bedoel daar helemaal niets mee maar ik vond het een aardiqe sfeerzin - "spreker konstateert dat de heer Van der Wal namens de V.V.D.-fraktie aangeeft dat hun lijst B met die bijzondere rangorde dus de'suggestie is als basis voor vanavond. De heer Baar heeft zich uitgesproken voor staat D en de heer Jager heeft zich uitgesproken voor lijst A. Spreker stelt voor te beslissen of de meerderheid van^de raad voelt voor een uitspraakrelatie met subdoelstel1ingen of niet." Men kan natuurlijk zeggen: is er nu veel veranderd? Ik denk toch wel dat er iets veranderd is. Het is toch wel iets beter geworden, meneer Borg- houtswant dit vind ik wel erg en dan bedoel ik niet af te geyen op miin voorganger, verre van dat, want het is een groot persoonlijk vriend van mij, maar het is natuurlijk toch wel kenmerkend voor de sfeer van de debatten van toen; we zijn toch wel iets normaler geworden. Daar heeft u in al die jaren ook aan bijgedragen. Het viel me wel op dat u toen als eerste spreker het over welzijn moest hebben. U hield een heel verhaal over Ajewe, over het zachte rose dat_ daar in de kleuren te vinden was. Een heel verhaalniet bescheiden een of twee beurten niets zeggen en even te wachten hoe het hier gaat. Nee, meteen: mijn fraktie dit en dat. Dat is ook een kenmerkende eigen- schap: geen valse gêne, meteen fris van de lever de zaak brengen en verdedigen. Orde, veiligheid en kernwapens en dat soort zaken heeft zich hier in mijn begintijd afgespeeld en toen heb ik wel eens gezegd: hoe moet dat nu aflopen. Ik had aan de ene kant het gevoel dat het nog wel eens zou kunnen crashen op dat punt, maar uiteindelijk helemaal niet. Ik heb in het interview, dat over u in Centraal heeft gestaan, gelezen dat u de marine bent uitgegaan omdat u het met de hele kernwapenproble- matiek niet eens was. Ik denk dat het dan ook verstandig îs om uit een derqelijke carriêre te stappen, maar dan komt men toch weer op het punt inteqriteit terecht. Als u daar nu mee kwam dan zeggen 9 van de 10 men- sen toch: dat issue is in Den Haag enzovoort, laten ze nu ophouden met dat qedram hier, het hoort hier in Heemstede niet thuis. U wist het ech- ter op zo'n manier te brengen dat het niet de perken te buiten ging, maar dat het ei toch werd gelegd dat u wenste te leggen en het werd van u ook geaccepteerd. Trouwens een belangrijke affaire waar we allemaal erg blij mee zijn dat het nu toch in een iets ander vaarwater blijkt te komen is de ontwikke- 1ingssamenwerking. Daar heeft u zich erg sterk voor gemaakt. In de hele qanq van zaken rondom het projekt waarvan we nu hopen dat er îets uit gaat komen heeft u een belangrijke rol gespeeld. Dat îs ook een uitkomst in een niet zo gemakkelijke problematiek die zeer verschillend werd be- naderd, waar u heel belangrijk instigerend en aktiverend în hebt gewerkt. Het aktievoeren in de politiek is een model dat nu weer een beetje op de achtergrond is gekomen. Ik heb het altijd een gevaarlijk model gevon- den. Het is ook een kwestie of men het evenwichtig en geloofwaardig kan

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 14