25 juni 1987 176 Want aan wie denk ik als ik denk aan het ambtelijk apparaat? Ze zitten daar op een rij. Ik denk aan Jos, aan Kors, aan Cees en Peter, aan Frans en Maria en aan alle anderen die ik niet allemaal kan noemen. Het zijn mensen en je hebt ze gewoon op je netvlies staan als je over het arnbte- lijk apparaat spreekt. Ik heb buitengewone waardering voor de wijze waarop ze met ons als raads- leden samenwerken. Ik wil ze daar heel hartelijk voor bedanken. Het îs buitengewoon plezierig om op deze wijze te hebben mogen werken. En wie komen wij het meeste tegen in het raadhuis? Dat zijn natuurlijk degenen die ons zo voortreffelijk omringen met goede zorgen en dat is de heer Burgers met zijn collega's. Het liefst zou ik iedereen bedanken. Ik zou ze het liefst ook allemaal een cadeautje geven. Ik ben dol op cadeautjes gevendat vind ik leuk werk, maar dat is ook weer zo îngewikkeld, dus îk moet enigszins selektief te werk gaan. Voordat ik dat ga doen wil ik eerst hartelijk danken voor het cadau dat ik qekregen heb. Cadeautjes geven vind ik soms nog leuker dan krijgen, maar de cadeaus die ik hier gekregen heb waardeer ik buitengewoon; de plant van de VVD naast de bloemen die ik enige tijd geleden ook al gekre- qen heb. PH weet dat ik altijd dorst heb. Ik vind dat ook midden in de roos en de bloemen van mijn eigen fraktie verwarmen mijn hart en îk ben daar erq blij mee. Dus hartelijk dank voor deze gebaren. Ik zou graag iets willen geven, uiteraard een kleimgheid, aan de beide fraktiesaan het ambtelijk apparaat en aan de bodes. Aan wie van de bei- de frakties geef ik dat nu? Aan de scheidende of de komende fraktievoor- zitter? Van de ene fraktie is die bekend en van de andere weten we het nog steeds niet, althans niet officieel. Toen dacht ik: ik doe met zo moeilijk, ik geef het aan diegenen met wie ik naar mijn gevoel - îk heb het niet nagekeken in jaartallen of zoiets - het meest samengewerkt heb vaak qezien in de commissies, samen in commissies gezeten en samen in het qewest gezeten. In zou het daarom graag aan Marbeth geven voor de gehele VVD-fraktie, niet in haar funktie als wethouder, maar gewoon als fraktie- lid en aan Saskia voor de PH-fraktie. De kleuren van de VVD zijn duide- lijk herkenbaar en bij PH heb ik er toch maar wat kleurschakenng bij aangebracht. En aan wie van de ambtelijke medewerkers geef îk wat? Dat was een hele afweging, ik ga al mijn afwegingen met hardop herhalen. Het werd me echter gemakkelijk gemaakt, want er is één ambtenaar, over emancipatie gesproken, die een funktie vervult die niet zo een, twee, drie door een vrouw vervuld wordt, althans tot nu toe met. Maria heeft een rapport geproduceerd dat klonk als een klok. Wij roemen hier vaak rapporten en ook alleszins terecht en oprecht, maar dit rapport was wer- kelijk buitengewoon goed. De manier waarop ze met deze zaak omgaat, ais- ook met de kombinatie, dat ze de technische invalshoek kiest en toch het apparaat vertegenwoordigt in onze klub, was de reden om Mana voor de ambtenaren te kiezen. (overhandiging bloemen) (applaus) De heer Burgers, de heren Draaisma en Cornelissen zijn er ook en wat doe ie dan: je geeft al snel als je wilt gedenkeri een fles. Dat îs voor de andere twee heren geloof ik geen probleem, maar de heer Burgers houdt alleen van Spa rood en bier. Nu dacht ik: een krat van een speciaal merk is ook nogal wat. Dus ik heb iets gezocht dat wel met pils te maken heeft maar ook te maken heeft met een speciale attentie die u rrnj bewees op el- ke commissievergadering. Ik kreeg altijd een glas water bij het kopje koffie, als mijn glas leeg was dan kreeg ik weer het volgende glas water. Ik vond dat heel erg aardig en ik hoop dat u met evenveel plezier uw pils en deze glazen zult gebruiken. Heel hartelijk dank." (applaus)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 21