wsaîïÄ'i—- z rdSr.s'2lStr,rs:""b.' 25 juni 1987 180 ontdekte ik, door mijn verstrooidheid, dat het deksel van een middelgroot potje marmite (het 4 oz net formaat) precies paste op een potje heinz sandwich spreaa. Natuurlijk heb ik toen meteen geprobeerd of het sandwich spread-dekseltje ook op het marmite-potje paste îk oktobe'?0Ï974hzeiPAgneseSnoep tegen mij dat het geen tien jaar zou du- ren of ik zou haar in het politieke spektrum rechts gepasseerd zijn. Ik liep te hard en zou dus veel te snel opbranden. Ik ben Agnes en haa>" mede VVD-fraktiegenoten tot op de dag van vandaag dankbaar dat zij er m vnnr aezorqd hebben dat die voorspelling niet is uitgekomen. nu in de PH-fraktie zit en met m die van de VVD k ste dat gewoon vast De voorzitter heeft polarisatie ouderwets genoemd; îk haal het aus ook niet terug, het is gewoon een konstatering van een ^genstening die er is. Met de VVD heb ik altijd geweten waar îk aan toe was. De politieKe stei îingname is duidelijk en dat trekt me aan, want danook an^rwor n e- diskussieerd, als de voorzitter dat tenminste toelaat. Wat re «el al aie jaren heeft verwonderd is dat individuele leden van die hliik naven van een liberale kijk op immateriele zaken en dat het fraktiestandpunt daarvan niet altijd wat liet zien. Maar misschien ve - andert dat nu, onder invloed van bijvoorbeeld de Haagse wind waar vor ge maand ook de VVD-fraktie zeer tot mijn genoegen het recht op înformatie van een volksvertegenwoordiging verdedigde en aldus ,e mer en d e grenzen moeten zijn aan de arrogantie van de macht In het 1 cht van da een beloftevol vervolg. Dat fragment gaat aldus: "Lanqs lopend, te gezond, te naakt en door een lichte wijn in een soort droom bewegend, besef ik plotseling de enig werkelijke zonde: dat ik door het verwonderlijkste nauw geraakt, zonder besef door het bestaan gezegend en door de schadelijkste dingen nauw geschonden, voor Anderen moeten dat maar geven. Dat ik over het optreden van de frakties van Progressief Heemstede niet geheel ontevreden ben, zou kun nen worden afgeleid uit mijn bijdrage in het boek Progressief Heem tede, 10 iaar nroqressieve politiek in een rechts klimaat dat zo uitermace aoed is ontvanqen door de leden van de in PH deelnemende partijen. Die tevredenheid van mij kan ook hieruit worden afgeleid dat in 8eemste dat toch bij de top 10 zit waar het in Nederland gaat om het gemiddeld vermogen en'het geLddeld inkomen van de inwoners, dat toc in zo'n - meente door een goede samenwerking overigens vaak tussen PH en LUA een minripr riraaakrachtiqenbeleid tot stand is kunnen komen, alsmede aanzet- ten zijn gegeven om tot een ontwikkelingssamenwerkingsbeleid te komen en zelfs om kontakten te zoeken met Oost-Europa. De fraktie van PH breng ik slechts een fragment van De onzichtbare van Pablo Neruda in herinnering, als aansporing om de vlam nooit te laten d ven. "Ik moet erover vertellen, geeft mij daarom

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 25