- 181 25 juni 1987 de strijd van elke dag, want die strijd is mijn lied en zo zullen we gaan verenigd, hand in hand in mijn lied - het lied van de onzichtbare die zingt met alle mensen." Het voorgaande was hier en daar politiek getint. Dat kan men van mij verwachten. Zo begon ik en waarom zou ik ook niet zo eindigen. Dat al- les laat onverlet dat ik me er zeer wel van bewust ben dat alles wat hier gebeurt door mensen zijn vorm en inhoud krijgt. Zonder u allen zou ik ook geen plaats hebben gevonden. Wat ik heb kunnen doen, wat ik heb mogen doen, was onmogelijk zonder zachte en pinnige Ria en frisse Herman, zonder redelijke Ed en stipte Jan, zonder prille Nice en blozende Joosje, zonder zakelijke Marbeth en serieuze Arie, zonder bescheiden Bammi en docerende Edward, zonder gegrepen Miep en uitlokkende Peter, zonder duistere Sieben en verwonderde Sjoukje. Jullie allen hebben het me mogelijk gemaakt en natuurlijk al jullie voorgangers, dat ik me de afgelopen tien jaren als zeer rijke jaren zal blijven herinneren en natuurlijk ook Edo, Henk, Ton, Maarten en Saskia en hun voorgangers, maar daar heb ik zoals ik al ge- zegd heb gisteravond ruim voldoende aandacht aan besteed. En nu, wat ga ik nu doen? Dat staat nog niet vast. Eên ding in ieder ge- val welmijn agenda 's avonds zal ik meer dan in de afgelopen periode zelf invullen. Het "moeten" zal meer plaats moeten maken yoor het "wil- len", aan welke uitspraak overigens de niet bewezen stelling ten grond- slag ligt dat er verschil in beide is. En verder? Verder heeft Bert Schierbeek het al gezegd: "Ik heb gedroomd en ik werd wakker Ik draai me om en dacht laat ik met haar praten ik heb zo lang niets van haar gehoord." Mijn opvolger als raadslid, René van Schalkwijk, in wie ik alle vertrou- wen heb, wens ik veel succes, maar vooralheel belangrijk, wens ik het genoegen dat hij denkt te vinden in die funktie. Ik wens u en de uwen alle goeds." (applaus) De voorzitter sluit de vergadering te 22.34 uur. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van X*)<rtd&(~t4s 9<P De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 26