m 161 25 juni 1987 Wethouder mevrouw Noorman is verheugd dat bij alle frakties de voor- stellen in goede aarde zijn gevallen. Het Educatief Beraad en met name de Stichting Sociaal Cultureel Werk Heemstede, hebben veel werk verzet en hebben in een korte tijd toch nog voor dit jaar een plan op tafel ge- legd, waarin de basisedukatie-aktiviteiten zijn vastgelegd. In Heemstede vinden al een aantal jaren basisedukatieve aktiviteiten plaats. Met name de alfabetisering is een belangrijk aspekt en het is verheugend dat dit in een nieuwe regeling is ingepast. Het is een nieuwe regeling en men kan van tevoren niet zeggen of die regeling goed zal uitpakken en of Heemstede er goed aan gedaan heeft te kiezen voor een eigen vorm en zich niet in eerste instantie aan te sluiten bij een regionaal edukatief beraad. Aan de andere kant heeft men in Heemstede zo'n speficieke situa- tie die toch ook bewezen heeft met een eigen benadering heel goed te funktionerendat het heel jamner zou zijn geweest als daar op deze ma- nier een einde aan zou worden gemaakt. Vandaar dat spreekster kan beamen dat alle lovende woorden in de richting van de Stichting overgebracht zullen moeten worden en zij hoopt ook dat de basisedukatie in Heemstede zich ook in de toekomst goed zal ontwikkelen. De publiciteit voor nieuwe aktiviteiten is er zeer onlangs geweest. Het is aan het Educatief Beraad en de Stichting Sociaal Cultureel Werk om daarin op te treden. De gemeente staat wat dat betreft - het is de keuze van het Rijk geweest - wat aan de zijkant en spreekster heeft goed vertrouwen dat het ook als zodanig zal werken. Mevrouw IJsselmuiden heeft ook gewezen op de attentie voor de pluriforme benadering. Ook dat is vanzelfsprekend en inherent aan de soort van akti- viteiten die gaan om vaardigheden die voor ieder die daaraan behoefte heeft toegankelijk moeten zijn en het is zeker zo dat dit geen betrekking heeft op specifieke kategorieën. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VIIaProjekt halve dagopvang 2 tot 4 jarigen. (volgnr. 78) Het verheugt de fraktie van de heer Huisman in het algemeen en hem- zelf in het bijzonder, dat er een voorstel ligt voor een projekt halve dagopvang 2 tot 4-jarigen. Vanaf het begin van de jaren 80 heeft een werkgroepje in Heemstede pogingen ondernomen de kinderopvang nader te differentiëren. Zij spraken indertijd van een kinderdagverblijf in Heem- stede. Een eerste stapje tot verfijning van de kinderopvang in Heemstede is in feite deze halve dagopvang. Spreker is daar blij mee want vaders en moeders kunnen hun peuters 2, 3 of 5 ochtenden per week onderbrengen bij de Stichting Sociaal-Cultureel Werk. De pedagogische en emancipatorische waarden van deze voorzieningen zijn wat spreker betreft zonneklaar en behoeven ook geen toelichting. Meer dan de helft van alle Heemsteedse ouders die peuters hebben maken gebruik van peuterspeelzalen. Daar is gelukkig deze halve dagopvang naast gekomen. Zijn fraktie is benieuwd naar de resultaten van dit experiment en wenst de leidsters van deze opvang succes met hun bijdrage aan het welzijn van de Heemsteedse peuters en die van hun ouders. Mevrouw IJsselmuiden konstateert dat dit voorstel het resultaat is van de uitkomsten van een onderzoek, ingesteld door het Sociaal-Cultureel Centrum. Het is aardig om te ontdekken wat de ouders antwoorden. Waarom willen zij opvang? Het grootste aantal zegt: ik wil gewoon sociale kontakten. Spreekster denkt dat dit heel legitiem is. Een ander aantal zegt: ik werk en daarom wil ik kinderopvang. Een aantal zegt ook: ik wil tijd voor mezelf hebben.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 6