Wonen 27 november 1987 VOORBEREIDINGSBESLUIT EX ART. 21 WRO 131 Heemstede, 10 november 1987. Aan de raad, In verband met de ontwikkeling van het bestemniingsplan "Van Merlen", welk plan betrekking heeft op de gebieden ten noorden en ten zuiden van de Van Merlenlaan heeft u op 30 oktober 1986 een voorbereidings- besluit genomen. In het concept-bestemmingsplan wordt rekening gehouden met handhaving van het open karakter van de tuinen in dit villagebied, terwijl het vigerende bestemmingsplan aldaar enige bebouwing toelaat. Een ontwerp-bestemmingsplan is nog niet ter visie gelegd, zodat het ge- wenst is opnieuw een genoemd voorbereidingsbesluit vast te stellen, teneinde ongewenste ontwikkelingen tegen te kunnen gaan. Wij stellen u dan ook voor een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied zoals dit is aangegeven op de bij het concept-besluit behorende tekening. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE De secretaris, W.H. van den Hoek. De burgemeester, O.R. van den Bosch.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 1