GW 27 november 1987 139 ZEVENDE WIJZIGING VERORDENING PRIJZEN GASWATER EN ELECTRICITEIT GASPRIJZEN PER 1-1-1988 Heemstede, 16 november 1987. Aan de raad, Van de VEGIN ontvingen wij 11 november j.l. het advies inzake tarief- stelling voor gaslevering in de sector kleinverbruik per 1-1-1988. Gezien de stijging van de olieprijzen in 1987 zou de gasprijs eigenlijk omhoog moeten. Rekening houdend met de per 1-1-1987 niet geheel doorge- voerde prijsdaling adviseert de VEGIN een tariefsverlaging door te voe- ren van 1,2 cent/m3, exclusief milieuheffing van 0,05 ct/m3. De m3-prijs voor de sector kleinverbruik wordt daardoor gebracht op 37,2 cent/m3. Bij opvolging van het advies zullen de volgende tarieven worden gehan- teerd. K1 e i n v e rb ru ikerstarief per 1-1-1988 tarief 1987 excl incl excl incl milieuheffing milieuheffing mi1ieuheffing milieuheffing en b.t.w. van 0,05 ct/m3 en b.t.w. van 0,05 ct/m3 en 20% b.t.w. en 20% b.t.w. prijs per m3 voor het verbruik tot 170.000 m3/jaar 37,2 ct 44,70 ct 38,4 ct 46,14 ct vastrecht per aansluiting/ jaar f 57,00 f 68,40 f 57,00 f 68,40 -1-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 27