GW 27 november 1987 139 per 1-1-1988 excl. incl. milieuheffing mi1ieuheffing en b.t.w. van 0,05 ct/m3 en 20% b.t.w. tarief 1987 excl. incl. mi 1ieuheffing mi1ieuheffing en b.t.w. van 0,05 ct/m3 en 20% b.t.w. vastrecht per woning per jaar bij blok- Wij stellen u voor met het advies van de VEGIN in te stemnen en de veror- dening prijzen gas, water en electriciteit te wijzigen zoals is aangege- ven in bijgevoegd ontwerp-besluit. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE, De secretaris, De burgemeesterz W.H. van den Hoek. O.R. van den Bosch. a b Indi -2- verwarming 15,00 18,00 15,00 18,00

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 28