GW 27 november 1987 139 300 m3 bedraagt, stellen burgemeester en wethouders het tarief naar bi1 - lijkheid vast. Indien gedurende enige tijd geen gas wordt verbruikt blijft niettemin gedurende die tijd vastrecht verschuldigd. Artikel II. Deze wijzigingen worden van kracht met ingang van 1 januari 1988. HEEMSTEDE, 27 november 1987. De raad voornoemd, De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 30