*t 16 december 19ft7 375 En dan het. gedicht Geen gemaar van Remco Cainpert Het grootste, het mooiste is natuurlijk dat je je een opvatting weet eigen te maken een geloof, een wandelstok een idee van alles en nog wat een overtuiging principes1inealen die op de schoorsteenmantel niet kromtrekken, een vlag die in de wind niet scheurt niet nat wordt in de regen, zekerheden, pensioen rente en op de Bank van Engeland een zak vol geld, doorzicht en inzicht, kunst- verlichting, vertrouwen in de wijsheid op de grafsteen, elke film een happy ending, hoop op de veilige thuisvaart je spiering een kabeljauw en aan de haven huilend moeder de vrouw Natúúrlijk is dat het grootste, het mooiste en geen gemaar. Elke film een happy ending; hoop op de veilige thuisvaart; je spiering een kabeljauw, dat wensen we u toe. Van harte gelukgewenst met de mijlpaal van vandaag (applaus)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 11