lfa deceinber 1987 377 Kor tom u heeft eigerrlijk toch nog wel dat kabinet inet die oude taakopdracht zien funktionerenmaar dat was denk ik opnieuw een goede leerschool voor een toekomstig burgeineestereen leerschool die kon aansluiten bij de ervaring van het ouderlijk huis. Wat doe je op zo'n kabinet Het is eigenlijk niet goed op te soniinen. Het zijn een veelheid van funkties; nog steeds is dat zo. Ze zeggen altijd: iedere dag is anders. Dat is ook het leuke van inijn funktie. Zo ervaren de kabinet- medewerkers het ook en het was toen ongetwijfeld ook zo. Daarnaast heb je naast het normale werk een aantal krenten in de pap: ver- tegenwoordigingen in de kulturele sfeer, plaatsvervangend secretariaat van het Anjerfonds, adjunkt-secretaris van het Goois natuurreservaat, wat mij nog steeds erg bezig houdt en waar we veel meer problemen van financiële aard hebben dan in uw tijd, ineneer Van den Bosch, en het plaatsvervangend secre- tariaat van de Kennemerduinen, een zaak die ook nog steeds in Noord-Holland veel aandacht vraagt. U was daarnaast, zo heb ik uit uw gegevens gezien, en ik waardeer dat nadruk- keiijk, ook persoonlijk nog politiek aktief. U bent niet een uitgesproken politiek dier, maar u heeft wel grote politieke belangstel1ing en heeft dat toen ook laten blijken door een aktief 1idmaatschap van de Christelijk Histo- rische Unie, secretaris van de C.H.-kiesvereniging Bloemendaal, en bestuurs- lid van de Kamerkring Haarlem van de Christelijk Historische Unie. Na al die jaren van werkzaamheid en zo'n goede vooropleiding kon een burge- meestersbenoeining niet uitblijven en die benoeming kreeg u op tocli eigenlijk wel jonge leeftijd, op 34 jaar, heb ik nog eens op de manchet zitteri uitrekenen, toen u benoemd werd tot burgemeester van Ämerongen. U zult die benoeming toen met emotie vernomen hebben omdat het de plaats is, ik heb dat al gezegd, waar uw vader zo lang, maar een hele tijd daarvöör, burgemeester is geweest naast zijn burgemeesterschap van Leersum. Sommige dingen hoor je als je met iemand praat, en die staan dan niet in een dossier. Ik hoorde een uurtje geleden toen ik met de heer Van den Bosch sprak, dat zijn vader eerst burgemeester van Leersum was en toen hij trouwde kreeg hij ook het burgemeesterschap van Amerongen, want dat had je er natuurlijk echt bij nodig want anders kwam je niet tot een living, want de honoraria waren laag in die tijd. Amerongen, een heel mooie plaats op de Utrechtse heuvelrug. Ik had hr<- al ge- noteerd, niet wetende dat het gemeentebestuur van Amerongen hier aanwezig zou zijn, maar ik zeg het met grote overtuiging, ook omdat mijn vrouw en ik in de zomervakantie daar nog wei eens komen, waar je het burgemeesterschap kunt uit- oefenen in die grote mate van veelzijdigheid die in een gemeente van die omvang en in die tijd ook nog aan de orde was. Of je dat nu helemaal mag karakteri- seren met het begrip burgervader, ten dele wel denk ik. De V.V.D.-fraktievoor- zitster heeft daarover gesproken en heeft tot mijn genoegen ook nog gerefereerd aan wat literatuur. Ze heeft het mooie boek van Lemaire opgehaald "grote man in kleine stad", en ik voeg eraan toe het andere boekje "magistraat in minia- tuur", de heer Lemaire die dat onder een begrijpelijk pseudoniem schreef, maar achter dat pseudoniem verschool zich mr. Kamp, een erudiet in Bergen, die later dijkgraaf in Noordhollands Noorderkwartier is geweest, en die als toenmalige burgemeester van Texelhier in Noord-Holland dus, die impressie van het burge- meesterschap van vöör de oorlog heeft geschreven. Ik lees het zelf zo af en toe nog met erg veel plezier.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 13