Ifo docfinibrr 14.">/ iti t rouw zi.jn wo liun 1 i j I- <iin dnujd zu <)r«.ôM.i B.i t.ii v i <m" zijn dë Amr- ouqrrb rijk Ilit. is rtrn strofe, u vermondde hnt. al uit het Amnrongse volkslied. Ainrrongnrs /i.jn, ddt moet u wnten, even trouw a 1 s Ratavieren, en Heemst.e- dnrs 7 i j ii nvnn t rouw flls AmerongersDat mont u van mij aannemen, want ik hnn de enige din dat kan bnoordelen. Maar nu knint dn hamvraag: trouw waaraan De geachte schepper van het lied, dn oudn meester Vissnr hneft niet gedacht aan de gemeenteraad en ook niet aan de burgemrest.er. De vraag denk ik moet zijn: hoe verwachten de burgers van Amerongen of Heemstede, of waar dan ook, dat de trouw van huri gekozen of bonoemde bestuurders wordt ingevuld Als je achter de tafel zit in een bomvolle burgerzaal en je hoort soms de reakties van woedende burgers, die worden geTnformeerd over onze voornemensdan word je niet alleen gedwongen tot de bodem te gaan van wat er aan argumenten voorhanden is, maar word je tegelijkertijd gekonfronteerd met de enorme uitdaging en de verantwoordelijk- heid die opgesloten zit in je dagelijkse handelen. Deze uitdaging en deze gevoelens binden ons sterk aan elkaar in het verloop der jaren. Ik heb dat proces telkenmale weer mogen meemaken. Goede politici worden vaak in één avond geboren. Zij rijpen snel en zijn dan plotseling elders benoemd en gekomen tot hoyer glorie, de achterblijvenden ietwat verweesd achter- latend. In het Heemsteedse worden er dan telkens weer, dat is het wonder nieuwe bekwame mensen door de partijen geleverd. Dat is inderdaad, commis- saris, ik wil toch weer even opnieuw naar u kijken, dat is denk ik inder- daad iets heel bijzonders van deze gemeenschap: de enorme kwaliteit die telkens weer voorhanden is, en waarvan ik trots ben dat ik temidden daarvan heb mogen funktioneren Het intensieve vergader en geploeter in de Heemsteedse politiek kweekt sterke banden onderling, in de frakties en ook tussen de raadsleden onder- ling, donr alle partijen heen. Wij kunnen niet genoeg eraan werken om dat klimaal ovcreind te houden. Het is ook één van de redenen waarom ik maar hezwiden hen voor de aandrang om dit jubileum dan toch maar te moeten onder- yaan. Wi hiaiden in Heemstede wel van deze happenings waarop wij elkaar om de bein f nnder het zoeklicht even vasthouden. De onderlinge gevoelens van vriendsch'ap kunnen dan ook worden versterkt zelfs als we elkaar op inilde wi jze de waarheid zeggen. Ik ben u allen vandaag heel erg dankbaar en heb het gevoel er nu ook wat bij te horen, want als je buiten die warme fraktie- gezelIigheden staat, met tegenwoordig allerlei manden op tafeldan is er wel eens een eenzaam gevoeletje als je alle nieuwtjes van de vorige avond in b. en whoort. Er is dan godzijdank ook nog een informeel circuit. Nu merk ik op dit moment dat ik de secretaris ben vergeten. Dat kan ik nog net vöôr de slotstrofe even goed maken. Ik heb buitengewoon genoten van je verhaal Je hebt me gisteren nog verteld dat je ni"t wist wat je zeygen wilde. Ik kan me het haast niet vonrstellen dat dat zo was, gezien alle citaten. Maar we hebben inderdaad een heel bijzondere samenwerkingJe hebt het. alfa-béta element genoemd. Ik heb altijd het yevoel dat daaraan t.en grondslag ligt. dat we ergens allebei toch mensen zijn die hun oorsprong hebben gehad in een kleine schaal, en dat jij de zoon van de predikant hent zoals ik de zoon van de hurgemeester ben. Ik heb altijd het gevoel gehad dat. dat heel veel met elkaar te maken heeft gehad, dat we elkaar heel goed hehben kunnen vinden. En alle persoonlijke vriend- schap die in de loop van de jaren daarbij komt heeft dan een geweldige voed i ngsbodem.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 22