3 J* d 16 deceniber 1987 387 'leel erg dank. Ik derik aari alle drie ser.retarissen met dankbaarheid teruy. Ik moet met name nog eens even de heer Magendans noemen. Ik heb hem maar niet lastig gevallen met mijn jubileum want hij is zeer hoog bejaard, hij leeft nog altijd. Meneer Magendans was mijn eerste gemeentesecretaris, had nog iri de gevangenis gezeten samen met mijn vader. Ik ben wat dat betreft zeer gezegend dat ik altijd met dat soort van situaties in mijn leven ge- kontronteerd ben geweest, want dat geeft toch een heel bijzondere start in het ambt, al was hij een isegrim in het begin en dacht ik: hoe moet je het ooit met die man redden Maar het was een fantastischegeweldige figiiur met heel veel verdiensten aan de Amerongse wereld. Ik ben aan het eind gekomen. Ik heb het een beetje aan de oppervlakte ge- liouden, gedachtig aan een magistraal interview dat destijds door pater Van Kilsdonk enkele jaren geleden is gegeven in de N.R.C. Op een vraag hoe zijn relatie nu was met alle konflikten met zijn kerk zei hij zo ongeveer: laat mij nu ntaar met rust op mijn rommelzolderik ben aan allerlei dingen ondanks de kritiek zo gewend geraakt en breng mij nu maar niet verder in verwarring. Ook op mijn ronmielzolder staan, je besett het vandaag, staande tussen zo- velen die je dierbaar zijn en in het gemis van zoveel anderen die er niet meer zijn, allerlei zaken die we maar moeten laten staan. En boveual we moeten voorlopig nog enige tijd met elkaar verder en daarop verheug ik mij intens. Dank u wel." (applaus) De voorzitter sluit de vergadering te 16.50 uur. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 23