372 16 december 1987 uitgemaakt van een fraktie. Een zeer begri jpel i jke wens. Genieenteraads ieden kunnen voor hun oordeelsvorming terugvallen op een fraktie c.g. zich achter het standpunt van een fraktie verschuilen. U staat daarin voor een belangrijk deel alleen. We hebben overigens de indruk dat in het college geprobeerd wordt om u daarin tegemoet te komen. Met name op die momenten dat het college in de ogen van de andere raadsleden overkomt als een 4e fraktie in deze raad. (Maar helaas voor u dan weer vaak met 4 fraktievoorzi tterr. Voor een belangrijk deel zult u echter aangewezen zijn op uw eigen eenmans- fraktie en niet in het minst op uw echtgenote die in al die jaren ongetwijfeld op uitstekende wijze mede het schaduwfraktielidmaatschap voor u zal hebben vervuld. Ook uw echtgenote wordt daarom terecht betrokken in de huldiging van vandaag. Het feit dat u benoemd bent is geen persoonlijke eigenschap. Daar kunt u eigenlijk niet zoveel aan doen. Onder het hoofdje "van onze Burgemeester" wi1 ik meer ingaan op die persoonlijke eigenschappen zoals mijn fraktie die vanuit het raadswerk ervaart. Beiangrijker misschien dan de stem in de raad is de stemming in de raad. Naar de mening van mijn fraktie slaagt u er uitstekend in om vanuit uw rol als voorzitter bij te dragen aan een goede stemming in de raad. Zeker de wijze waarop u op kritische momenten het politieke debat verrijkt met ontwapenende humor of een wijs relativerend woord wordt door mijn fraktie zeer gewaardeerd. We voelen ons een enkele keer wel wat overvallen door een voor u karakteris- tieke wijze van stel1ingnameU kunt soms op een abrupte en zeer gevoelsmatige wijze komen tot een standpuntbepaling. Voor degenen die dat overkomt is het vervolgens wel zeer inoeilijk om dit te doorgronden en hij of zij blijft op z'n minst met de vraag achter wie nu precies op het verkeerde been is gezet. Het geeft echter aan dat u uiteindelijk in uw oordeelsvorming terugvalt op het wezenlijke. Waar de argumenten ophouderi kan alleen het gevoel de intuïtie uitsluitsel geven. Voor u geldt dat u in uw funktie als burgeineester bestuurt vanuit uw hart. Dit is niet alleen merkbaar in uw optreden in de raad, maar zeker ook in de richting van de inwoners van Heemstede. U zult dat zeker zelf ondervinden maar wij kunnen het beamen. Van de Glip tot het Grotstuk van Karnaval tot Kamerorkest bent u welkom in onze gemeente. U begrijpt dan ook dat wij u in Heemstede graag voor onszelf willen houden. Maar ik koin nu toe aan het hoofdje "voor heel Nederland". Vijfentwintig jaar burgemeester betekent een schat van ervaring, anekdotes en wijsheid. We denken dat we heet Nederland te kort doen als men daar niet van mag meegenieten. We hebben daarom als fraktie kontakt gezocht met de presentator van een bekend radioprogramma. Het gaat om het programma "De burgemeester is jarig". We hebben van de presentator de toezegging dat u rond uw eerstkomende verjaardag, uiter- aard met uw instemming, te gast kunt zijn in dat programma. We hopen dat u de uitnodiging aanneemt want dan luidt de stem van onze burgemeester voor heel Nederland." (applaus) De secretaris"Mijnheer de burgemeester, mijnheer de Commissaris van de Koningin, dames en heren. Aan mij is de eer te beurt gevallen om vanmiddag de gevoelens te mogen ver- tolken van het personeel van de gemeente Heemstede. Ik doe dat graag, omdat een 25-jarig jubileum een goede aanleiding is om iemand eens extra in de schijnwerpers te zetten. Vanmiddag beoefenen we dus het bekende mij1palenwerkEën van de weinige werk- soorten waarvoor geen speciale opleiding is - misschien iets voor het S.C.W Sociaal Cultureel Werk

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 8